Röt­ter

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Växtriket -

Röt­ter­na väx­er och spri­der ut sig i jor­den. De är som ett an­ka­re för väx­ten. Den de­len av väx­tens em­bryo som väx­er till en rot sätts ge­nast i ar­be­te med att växa ner och för­gre­na sig så att det väx­er ut fle­ra röt­ter.

Många plan­tor ut­veck­lar struk­tu­rer i jor­den som in­te är röt­ter, ut­an spe­ci­a­li­se­ra­de ut­lö­pa­re. Jord­stäng­lar är till ex­em­pel ho­ri­son­ta­la ut­lö­pa­re som väx­er un­der mar­ken. De kan ut­veck­la nya röt­ter och skott. Un­der ytan kan du ock­så hit­ta knö­lar som är för­tjoc­ka­de och ut­vid­ga­de ut­lö­pa­re (som po­ta­tis).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.