Väx­ter­nas ana­to­mi

Upp­täck väx­ter­nas oli­ka de­lar och dess funk­tio­ner.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Väx­ter be­står av två hu­vud­sy­stem, röt­ter­na och skot­ten. Över mar­ken finns skott­sy­ste­met, som in­ne­hål­ler de nä­rings­pro­du­ce­ran­de bla­den, skot­ten, stam­men och al­la blom­mor el­ler fruk­ter. Un­der mar­ken finns rot­sy­ste­met som lag­rar mat. Det för­ank­rar även väx­ten i mar­ken och hind­rar den från att blå­sa bort. Det finns röt­ter som ab­sor­be­rar nä­rings­äm­nen, lö­kar och jord­stjäl­kar. Låt oss bör­ja upp­i­från och ar­be­ta oss nedåt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.