KAN DET VERK­LI­GEN REG­NA DJUR?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Djur har fal­lit ned från him­len förr, men det reg­nar in­te di­rekt djur. Det är mer san­no­likt att star­ka vin­dar har fört med sig sto­ra mäng­der av små va­rel­ser från en damm el­ler nå­got an­nat stäl­le där det fanns många av dem. Van­ligt­vis är de ak­tu­el­la dju­ren små, vil­ket of­ta är en an­led­ning till var­för de le­ver i, el­ler i när­he­ten av, vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.