BLIR VIL­DA DJUR FÖR­VIR­RA­DE NÄR VÄDRET LÖ­PER AMOK?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

En kort pe­ri­od med vä­der som in­te stäm­mer med års­ti­den gör ingen­ting. Om vädret där­e­mot är ovan­ligt över en läng­re pe­ri­od kan na­tu­ren bli för­vir­rad. Om det är ona­tur­ligt varmt på vin­tern kan blom­mor bör­ja blom­ma för ti­digt och dju­ren kan pa­ra sig långt in­nan det är vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.