ÄR DET SANT ATT AFTON RÖD GÖR MOR­GON BLÖT?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Ett an­nat ord­språk ly­der: Mor­gon röd gör afton söt. En röd him­mel be­ty­der att du kan se det rö­da lju­set från so­len re­flek­te­ras i mol­nen. Vid sol­ned­gång skul­le det be­ty­da att mol­nen var på väg mot dig och att det kanske kom­mer bör­ja reg­na. Om du ser des­sa moln på mor­go­nen har reg­net re­dan pas­se­rat. Vil­ket av al­ter­na­ti­ven som är bra el­ler då­ligt är en smak­sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.