VAD ÄR SNÖRULLAR?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Snörullar är ett säll­synt na­tur­fe­no­men. Vin­den ri­ver upp ett tunt la­ger snö och rul­lar den. Bå­de vind och tem­pe­ra­tur mås­te va­ra pre­cis rätt för att det­ta ska ske. Få har sett fe­no­men­tet hän­da, men re­sul­ta­tet – själ­va rul­len – kan va­ra li­te lät­ta­re att stö­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.