VAD ÄR IRISERANDE MOLN?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Vi kan se iriserande moln när små vat­ten­drop­par el­ler is­kri­stal­ler i mol­nen spri­der lju­set, så vi ser al­la regn­bå­gens fär­ger. Det­ta är in­te sär­skilt van­ligt, då mol­nen mås­te va­ra väl­digt tun­na (även då sud­das fär­ger­na of­ta ut av sol­lju­set).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.