Var­för är det så tyst ef­ter att det snö­at?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Det är tyst ef­ter snö­fall ef­tersom snön har en ljud­däm­pan­de ef­fekt. Luft­fic­kor mel­lan fling­or­na ab­sor­be­rar ljud. Om snön är hårt pac­kad kan snön istäl­let re­flek­te­ra ljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.