VAR­FÖR KAN JAG SE MI­NA AN­DE­TAG NÄR DET ÄR KALLT?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Vår ut­and­nings­luft är full av varm ånga ef­tersom det är fuk­tigt i vå­ra lung­or. När det är kallt ute blir den var­ma ång­an kyld när den träf­far den kal­la luf­ten. Vat­ten­mo­le­ky­ler­na sän­ker far­ten, änd­rar form och klum­par ihop sig så att de blir syn­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.