Jäm­fört med …

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

1 på 14 000 000

Chan­sen att vin­na på lot­te­ri i Stor­brit­ta­ni­en är 1 på 14 mil­jo­ner. Det är mer än 4,5 gång­er så osan­no­likt som att bli träf­fad av blix­ten.

1 på 12 000 000

Odd­sen för att träf­fas för blix­ten är mer san­no­likt i Stor­brit­ta­ni­en än ris­ken för att dö av gal­na ko­sju­kan (1 på 12 mil­jo­ner).

1 på 11 000 000

Att fly­ga en en­da tur med flyg­plan ut­sät­ter dig för en risk på 1 på 11 mil­jo­ner att dö i en olycka.

1 på 8 000

För att få bätt­re odds kan du sät­ta dig i bi­len. Mer än 3 000 män­ni­skor dö­das på vägar­na runt om i värl­den var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.