De störs­ta eldstor­mar­na

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

1 Den svar­ta lör­da­gen

År 2009 tog en av Austra­li­ens värs­ta skogs­brän­der li­vet av 173 män­ni­skor, ska­da­de 5 000, för­stör­de 2 029 hem, tog li­vet av ett oräk­ne­ligt an­tal djur och brän­de ned 4 500 kvadrat­kilo­me­ter mark.tem­pe­ra­tu­rer­na kan ha kom­mit upp i 1 200 gra­der.

2 Gre­at Pesh­tigo

Den död­li­gas­te bran­den i ame­ri­kansk historia kräv­de 1 200 – 2 500 liv, brän­de ned 4 860 kvadrat­me­ter av Wiscon­sin och nor­ra de­lar­na av Michi­gan, och för­stör­de al­la förutom två bygg­na­der i sta­den Pesh­tigo i Wiscon­sin år 1871.

3 As­kons­dagMer än 100 brän­der här­ja­de i del­sta­ter­na Victo­ria och South Austra­lia den 16 feb­ru­a­ri 1983. Brän­der­na dö­da­de 75 män­ni­skor samt 50 000 får och kor. 3 000 hem för­stör­des. Det var den värs­ta eldstor­men i South Austra­li­as historia.

4 Ham­bur­gDen­na eldstorm som star­ta­des av en al­li­e­rad bom­bat­tack 1943 dö­da­de upp­skatt­nings­vis 44 600 ci­vi­la, gjor­de många fler hem­lö­sa och för­stör­de ett om­rå­de på 22 kvadrat­kilo­me­ter i den tys­ka sta­den. Vin­dar med or­kanstyr­kor på 240 km/h bil­da­des.

5 Sto­ra Kan­to

En jord­bäv­ning med en mag­ni­tud på 7,9 ut­lös­te en eldstorm den första sep­tem­ber år 1923. Den brän­de ned 45 pro­cent av To­kyo och tog li­vet av 140 000 män­ni­skor. Av dem kre­me­ra­des 44 000 av en 100 me­ter hög eld­tor­na­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.