5 jul­mark­na­der

Jul&Advent - - Smått & Gott -

Tomte­jul i Ro­vani­e­mi Ark­tisk mark­nad i fins­ka Ro­vani­e­mi, jul­tom­tens of­fi­ci­el­la hem­vist, 18–20 de­cem­ber, vi­si­tro­vani­e­mi.fi.

Fart­fyllt i Kö­pen­hamn Ma­gisk jul kom­bi­ne­rat med fart­fyll­da åk på Ti­vo­li i Kö­pen­hamn, fram till 3 ja­nu­a­ri, ti­vo­li.dk.

My­sigt i Ro­stock Ta di­rekt­båt från Trel­le­borg till en av de störs­ta jul­mark­na­der­na i norra Tyskland, 23 no­vem­ber– 22 de­cem­ber, ro­stoc­ker-weihnachts­markt.de.

Jul­torg i Tal­linn ”Jöu­lu­torg”hålls nä­ra fär­je­lä­get. Stort ut­bud av hant­verk, ke­ra­mik och de­li­ka­tes­ser, 27 no­vem­ber–3 ja­nu­a­ri , vi­si­testo­nia.com.

Gam­mal­dags i Ri­ga Jul­mark­nad i gam­la Ri­ga med hant­verk och let­tis­ka ”pi­par­ku­kas”i många oli­ka for­mer, 29 no­vem­ber–-7 ja­nu­a­ri, latvia.tra­vel

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.