Lei­las smar­ri­gas­te jul­des­sert

Jul&Advent - - Smått & Gott -

La­ga ju­lens fest­li­gas­te ef­ter­rätt, en brit­tisk tri­f­le. En tri­f­le be­står av soc­kerka­ka, bär och gräd­de el­ler mous­se som var­vas i por­tions­glas el­ler skål. Stor­bri­tan­ni­en­fan­tas­ten, koc­ken och kon­di­torn Leila Lind­holm bjöd ny­li­gen på över­då­dig tri­f­le med svens­ka julsma­ker när brit­tis­ka am­bas­sa­dö­ren ha­de af­ter­noon tea i sitt re­si­dens på Djur­går­den i Stock­holm. Gör som Leila. Ta fram den fi­nas­te glasskål du har. Bott­na skå­len med tun­na ski­vor av mjuk pep­par­ka­ka, gär­na med ling­on. Ske­da över rå­r­ör­da bär samt hälf­ten visp­gräd­de och hälf­ten gre­kisk yog­hurt blan­dat med ri­ven man­del­mas­sa. Var­va in­gre­di­en­ser­na två gång­er till. Ät med en gång. En­joy!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.