Snäl­la pa­ket

Jul&Advent - - Smått & Gott -

För 100 kro­nor kan du ge­nom Räd­da Bar­nen ge bort ett ba­by­pa­ket med hy­gi­en­ar­tik­lar, blöjor med me­ra som räc­ker i fy­ra da­gar till en mam­ma på flykt. För 1 000 kro­nor kan en fa­milj på flykt ge­nom Gre­kland få ett skydds­pa­ket med ett tält, en fick­lam­pa, bat­te­ri­er och fil­tar/sov­säc­kar, rad­da­bar­nen.se/jul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.