EN VI­TA­RE KOMPISJUL!

Hem­ma hos Ann Sö­derlund lad­das det för jul till­sam­mans med vän­nen och kol­le­gan San­na Lun­dell. Kak­bak, pynt­gläd­je och långa sam­tal står i fo­kus. Men al­ko­ho­len hop­par de gär­na över.

Jul&Advent - - Julmysigt -

Text MOA SAMUELSSON Styling CHRISTI­NA BRE­E­ZE Foto JONAS GUSTAVSSON Hår & Ma­ke­up OSCAR SVENSSON/MIKAS

SAN­NA LUN­DELL

Ål­der: 37 år. Bor: I Stock­holm. Fa­milj: Sär­bon Mi­kael Pers­brandt och bar­nen Ol­ga, 13, Igor, 8, och Lo, 5. Gör: Jour­na­list, för­fat­ta­re och pro­gram­le­da­re. Ak­tu­ell med: Spe­lar in en ny sä­song av tv-se­ri­en "Djä­vuls­dan­sen" för SVT och blog­gar på www.has­t­liv.nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.