SAFF­RANS­BUL­LAR

Jul&Advent - - Sött & Gott -

Det ska all­tid va­ra kvarg i lus­se­bul­lar­na. An­nars blir de tor­ra, ef­tersom saff­ran är ut­tor­kan­de. Sca 32 bul­lar 16–18 dl ve­te­mjöl 150 g smör 5 dl mjölk 50 g jäst 1 g saff­ran 250 g kvarg 2 dl strö­soc­ker 1 tsk salt rus­sin 1 ägg och en sked mjölk till pens­ling

1. Värm ug­nen till 225 gra­der. 2. Smält smö­ret och till­sätt mjöl­ken. Låt det sval­na till 37 gra­der. 3. Smu­la ner jäs­ten i en stor bun­ke. Späd med li­te av mjölkväts­kan och lös upp jäs­ten, till­sätt re­s­te­ran­de mjölk. 4. Rör ner saff­ran, kvarg, soc­ker och salt. Till­sätt mjö­let, li­te i ta­get, och ar­be­ta till en smi­dig deg, till­sätt mer mjöl om det be­hövs. 5. Täck över de­gen med en bak­duk och låt jä­sa 30–40 mi­nu­ter. Det be­ror li­te på rumstem­pe­ra­tu­ren hur fort det går. 6. Lyft upp de­gen på ett mjö­lat bak­bord och knå­da någ­ra mi­nu­ter. De­la de­gen i 4 bi­tar och de­la se­dan var­je del i 8 bi­tar. Rul­la var­je bit i läng­der, ca 2 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Snur­ra än­dar­na åt varsitt håll så de möts i mit­ten och lägg dem på en ugns­plåt med bak­plåts­pap­per. 7. Tryck ner ett rus­sin i snur­ror­nas mitt och låt dem jä­sa till dub­bel stor­lek, ca 45 mi­nu­ter. 8. Vis­pa upp äg­get med en mat­sked mjölk och pens­la bul­lar­na. 9. Gräd­da mitt i ug­nen i 6–8 mi­nu­ter. Ta ut bul­lar­na och låt sval­na på gal­ler. 10. Här­ligt, nu bå­de sma­kar och dof­tar det lu­cia!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.