CHO­KLAD­KNÄCK I MIKRON

Jul&Advent - - Sött & Gott -

An­vänd mikron när du ko­kar knäck. Re­dan ef­ter någ­ra mi­nu­ter kan du gö­ra kul­pro­vet. Sca 35 st 15 söt­mand­lar ev mat­ol­ja 1 dl visp­gräd­de 1 dl ljus si­rap 1 dl strö­soc­ker 1 msk smör 1 msk ka­kao

1. Hac­ka man­deln. Pla­ce­ra ut ca 30 knäck­for­mar på en plåt. Ett tips är att pens­la ol­ja på plå­ten, för då väl­ter in­te for­mar­na li­ka lätt. 2. Blan­da gräd­de, si­rap och soc­ker i en bun­ke som tål att an­vän­das i mikron. Sätt bun­ken i mikron och låt ug­nen gå på full ef­fekt i 5–7 mi­nu­ter. An­vänd in­te lock! 3. Gör ett kul­prov ef­ter ca 5 mi­nu­ter – läs om hur man gör på si­dan 11. Om du ko­kar sme­ten för länge blir den näm­li­gen sten­hård och då finns det risk att du be­hö­ver gå till tand­lä­ka­ren ... 4. Ta för­sik­tigt ut bun­ken ur mikron och rör i man­del, smör och ka­kao. Spa­ra ev. li­te man­del. Häll upp knäc­ken i for­mar­na. Var för­sik­tig så du in­te brän­ner dig. Strö över hac­kad man­del. Låt knäc­ken stel­na. 5. För­va­ra i en burk i ky­len och an­vänd bak­plåts­pap­per mel­lan knäck­lag­ren. Då klad­dar de in­te fast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.