4 pys­sel som räc­ker

Jul&Advent - - Adventspyssel -

2. Ad­vents­ljus­sta­ke

En egen li­ten stad i trä görs av spill­bi­tar och rör och må­las pre­cis som du vill. Tänt var det här!

3. Jul­krans

Vägg­häng­da kran­sar blir vack­ra de­ko­ra­tio­ner – lät­ta att för­nya och ge nya ut­tryck.

4. Pa­ketde­ko­ra­tion

Eti­ket­ter i le­ra blir bå­de en vac­ker pre­sent i sig och nå­got att spa­ra till näs­ta jul.

1. Ad­ventska­len­der En ka­len­der fylld av 24 upp­le­vel­ser ger spän­ning och ro­li­ga även­tyr he­la vä­gen fram till jul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.