Fler grö­na idéer

Jul&Advent - - Grönt Och Skönt -

Enk­las­te jul­grup­pen Fyll en li­ten bil­lig el­ler åte­ran­vänd korg med li­te blomjord. Sätt i en hy­a­cint­lök och till ex­em­pel en li­ten ro­tad re­va av mur­grö­na. Täck jor­den med mos­sa el­ler föns­ter­lav. De­ko­re­ra med en kot­te el­ler en kvist av tall, en­ris el­ler bux­bom. Knyt even­tu­ellt en ro­sett av en bandstump, ställ dit en tom­te el­ler stick ner ett ljus i grup­pen. BRA ATT HA:

Kvis­tar av tall och en­ris Mos­sa Kot­tar Rönn­bär Ny­pon

Upp­och­ner-ama­ryl­lis Köp ama­ryl­lis som snitt­blom­mor. Hänga dem upp­och­ner i vack­ra si­den­band el­ler snö­ren, i fönst­ret el­ler över mat­bor­det. Fyll stjäl­kar­na med vat­ten. Så prak­tiskt med blom­man som är sin egen vas!

Skål tul­pan! Du­ka jul­bor­det med små kort­skaf­ta­de tul­pan­lö­kar ned­stuck­na snaps­glas. En­kelt och de­ko­ra­tivt.

i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.