Låt ju­len kom­ma in!

Jul&Advent - - Hej Julen! - Jul & ad­vent-re­dak­tio­nen

Jul, jul, strå­lan­de jul! Höst­mörk­ret ly­ses änt­li­gen upp av för­vänt­ning­ar, fix­an­de, pys­sel, bak och mat­lag­ning. Låt trans­port­sträc­kan fram till julaf­ton bli un­der­bart lång och här­lig. Tjuv­star­ta ad­ventsmy­set med att sät­ta en saff­rans­deg, provsma­ka någ­ra av årets glöggny­he­ter och pyss­la med barn och barn­barn. Vägen fram till julaf­ton är en njut­nings­tid. Ing­en stress, ba­ra mys. HÄR HIT­TAR DU in­spi­ra­tio­nen som gör ad­vents-, jul- och ny­års­hel­ger­na än­nu ljuv­li­ga­re. Kol­la in nya re­cept, enk­la pys­sel, snygg staj­ling, ro­li­ga pry­lar och kul klap­par. Vi bju­der på allt från glöggka­las med ex­tra­go­da till­be­hör (sid 16), Carolas (ja, sång­ers­kan) bäs­ta sil­lar och bakdrott­ning­en Lei­la Lind­holms söt­sa­ker (sid 62) till en nyårsfest som du snor ihop på nolltid (sid 90). Ja, det går! Bind fi­nas­te ad­ventskran­sen själv (sid 26), hit­ta din fa­vo­rit­stil på gran (sid 79) och låt dig in­spi­re­ras av ljus­sta­kar och jul­stjär­nor (sid 12 och 13) och no­ga ut­val­da klap­par (sid 49 och 59).

”Låt trans­port­sträc­kan till jul bli un­der­bart lång och här­lig”

MYS OCH MÅ BRA men glöm in­te att ju­len ock­så hand­lar om att ge. Det finns många or­ga­ni­sa­tio­ner med 90-kon­ton som upp­skat­tar ditt bi­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.