Top­pen

Jul&Advent - - Hej Julen! -

200 g söt­man­del 1 ½ dl strö­soc­ker ½ dl vat­ten

Gör så här: 1. Ros­ta mand­lar­na i en stek­pan­na. Ko­ka upp soc­ker och vat­ten. 2. Till­sätt mand­lar­na och ko­ka tills det bör­jar knäp­pa i dem. Rör om he­la ti­den. 3. Häll upp mand­lar­na på ett bak­plåts­pap­per. De­la li­te på dem. 4. Låt sval­na.

Pac­ka snyggt!

Lägg li­te ex­tra krut på pa­ke­tin­slag­ning­en. Bunk­ra snyg­ga snö­ren och pap­per. Kom­plet­te­ra med sånt som finns hem­ma: till ex­em­pel tid­nings­pap­per och ta­pet­bi­tar. Köp en snörstrim­la­re på närms­ta kon­tor­sva­ru­hus för snyg­gas­te pa­ket­ban­den.

Knyt ihop ka­la­set!

Gör in­te allt själv ut­an låt var och en ta med sin egen fa­vo­rit till jul­bor­det. Det blir bil­li­ga­re, det mins­kar stres­sen och det blir fram­för allt ro­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.