Mo­dern mix­o­lo­gi

Jul&Advent - - Smått & Gott -

Drink­bo­ken som är li­ka in­struk­tiv och ma­tig som den är snygg he­ter ”Den ul­ti­ma­ta hand­bo­ken om drin­kar”. Allt du be­hö­ver ve­ta om klas­sis­ka drin­kar, så­väl histo­ri­en bakom som hur man mix­ar och va­ri­e­rar dem, finns sam­lat i en nätt och este­tisk för­pack­ning. 149 kr, Ni­co­text.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.