ROMGLÖGG MED TRAN­BÄR

Jul&Advent - - Glöggfest -

Su­peren­kel glögg som kan gö­ras i ord­ning sam­ma dag.

6 per­so­ner

SGlöggbuffé med det lil­la ex­tra. Från ju­ligt bröd med ost­rö­ra till kryd­di­ga små­ka­kor och vac­kert gla­se­rad ka­ka.

5 dl tran­bär­sjuice 4 dl vat­ten 5 cm färsk ing­e­fä­ra 10 kaps­lar grön kar­de­mum­ma 2 ka­nel­stäng­er 1 ½ dl strö­soc­ker 1 flas­ka lätt röd­vin, 75 cl (ej ek­fatslag­rat)

Gör så här: 1. Häll tran­bär­sjuice och vat­ten ka­strull. i en

2. Ski­va ing­e­fä­ran (be­håll ska­let på). Kros­sa kar­de­mum­ma­kaps­lar­na lätt i en mor­tel, de ska gå sön­der li­te men än­då hål­la ihop. 3. Till­sätt ing­e­fä­ra, kar­de­mum­ma, ka­nel­stäng­er till jui­cen. Rör ner soc­ker. Låt allt sju­da sak­ta i en tim­me, fis­ka se­dan upp kryd­dor­na. Hit kan du för­be­re­da och för­va­ra jui­cen i kyl­skåp upp till ett dygn.

4. Till­sätt vin och rom och värm för­sik­tigt. Sma­ka even­tu­ellt av med mer soc­ker. Ser­ve­ra ge­nast. i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.