TIPS:

Jul&Advent - - Glöggfest -

Lyx­ig ad­vent med mini­des­sert.

Allt som be­hövs till en glöggbjud­ning, för­u­tom glögg, är nå­got sött och nå­got salt. Har du ont om tid så sat­sa till ex­em­pel på en här­lig ost­bric­ka. Rostad mjuk pep­par­ka­ka gör det lil­la ex­tra.

Löj­rom ger lyx på ett en­kelt sätt. Den som har bråt­tom kan gö­ra löj­roms­snit­tar­na på lätt­sal­ta­de po­tati­schips, välj gär­na en lantchips-va­ri­ant. Värl­dens enk­las­te snacks.

Det går även att sät­ta sin egen prä­gel på fär­dig­köpt glögg. Späd med juice (till ex­em­pel, äpp­le, tran­bär, ling­on el­ler gra­na­täpp­le), till­sätt eg­na kryd­dor el­ler spet­sa den själv.

An­vänd helst eko­lo­gis­ka ci­trus­fruk­ter när ska­let ska an­vän­das i bak­ning, då slip­per du be­spru­ta­de skal i ka­kan.

Val­nöt­ter­na i anis- och apel­sinka­kan går att by­ta ut mot fin­hac­kad man­del el­ler sol­roskär­nor för den som är al­ler­gisk.

Om det blir över av krydd­brö­det, frys in ski­vor och ta fram och ros­ta vid be­hov. Ljuv­ligt till ost och mar­me­lad. Mjuk ka­ka med re­jäl ing­e­färs– smak. Gör ett fint möns­ter ge­nom att blan­da två gla­sy­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.