FINT MED FÅ­GEL

Jul&Advent - - Pyssel -

Fåg­lar med bokTvainp­geatrWil­low Boug­hs Mi­nor häng­er snPy­rigv­get,pWå­il­li­am Mor­ris. från Ikea och 199 kr, Gra­nit. Pan­du­ro. En klas­siskt röd jul­få­gel blir vac­ker till den grö­na gra­nen.

Gör så här: 1. Ri­ta och klipp till en få­gel­mall på van­ligt, vitt pap­per. Ri­ta se­dan ef­ter mal­len på tjoc­ka­re, fär­gat pap­per (finns i hob­by­bu­ti­ken).

2. Klipp ut få­geln och gör en li­ten Vik gam­la bok­si­dor till ett drag­spel. Skär en skå­ra för ving­ar­na mitt på få­geln. skå­ra för ving­ar­na med hjälp av en vass kniv. 3. Vik ihop bok­si­dor till ett drag­spel, trä ge­nom skå­ran, fäll ut drag­spe­let till ving­ar och lim­ma fast. 4. Gör ett hål med hjälp av en nål ge­nom bok­si­dor­na i mit­ten, trä ige­nom ett vac­kert snö­re, knyt ihop och häng upp.

Korg,

Inslag­gra­nensngir­negn.spap­per

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.