LYS UPP AD­VENT

Jul&Advent - - Pyssel -

För att pyss­la ihop den­na ad­vents­sta­ke be­hö­ver du en skål, ljus, oa­sis, mos­sa, äpp­len, ling­on­ris och eti­ket­ter med snö­ren.

Gör så här: 1. Välj en grå oa­sis som är an­pas­sad för tor­ka­de blom­mor, då sit­ter lju­sen sta­di­ga­re. När oa­si­sen är på plats i skå­len stic­ker du ner de fy­ra lju­sen.

2. Se­dan bör­jar det ro­li­ga – att de­ko­re­ra. Lägg på mos­sa och fäst ling­on­ri­set. Äpp­le­na kan du få att sit­ta sta­digt med hjälp av tand­pe­ta­re som du fäs­ter i äpp­le­na och oa­si­sen. Läm­na ald­rig lju­sen ut­an upp­sikt och du­scha mos­san med vat­ten för att gö­ra den säk­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.