GRANNA GRA­NAR

Jul&Advent - - Pyssel -

Gam­la böc­ker kan bli till fi­na jul­gra­nar.

Gör så här: 1. Lim­ma bok­pap­pe­ret helt slätt på kar­tong från hob­by­bu­ti­ken.

2. Lim­ma på bå­da si­dor­na av kar­tong­en.

3. Skis­sa upp gra­nar­na på van­ligt pap­per som du se­dan ri­tar av på kar­tong­bi­tar­na. Två gran­de­lar be­hövs till var­je gran.

4. Klipp el­ler skär ut gra­nar­na. Skär en skå­ra i var­je gran. I den ena skär du en skå­ra upp­till, i den and­ra ner­till.

5. Sätt ihop de två de­lar­na till en gran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.