VEM SIT­TER VAR?

Jul&Advent - - Pyssel -

En kul bords­pla­ce­rings­vim­pel gör du en­kelt av papp­sug­rör. Gör så här: 1. Skriv gäs­tens namn på en li­ten papp­vim­pel som du klip­per till av tjockt pap­per el­ler kar­tong.

2. Skär en li­ten skå­ra i sug­rö­ret och fäst vim­peln i skå­ran. Klart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.