GULLIG GIR­LAND

Jul&Advent - - Pyssel -

En gir­land går att va­ri­e­ra i all oänd­lig­het bå­de i form och i färg.

Gör så här: 1. Ta fram pep­par­kaks­for­mar och ri­ta av for­men på tjockt, brunt pap­per.

2. Klipp ut fi­gu­rer­na. 3. Gör hål i kar­tong­en med hjälp av en spik och ham­ma­re. Lägg en grov brä­da un­der så att du in­te gör mär­ken i bor­det. 4. Trä se­dan ett si­den­band ge­nom hå­len. 5. Häng upp!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.