SAF­TIG SAFF­RANSKRANS MED CHO­KLAD

Jul&Advent - - Julmysigt -

Att gö­ra kran­sar som bryt­bröd till jul ser lyx­igt och fest­ligt ut och är bå­de snabbt och en­kelt, även för den som är ny­bör­ja­re på att ba­ka.

Grundre­cept saff­rans­deg 200 g smör 2 på­sar (1 g) saff­ran 5 dl mjölk, 3 % ½ dl visp­gräd­de 1 pkt (50 g) jäst 2 eko­lo­gis­ka ägg 2 dl strö­soc­ker 1 krm salt 16–17 dl ve­te­mjöl spe­ci­al Fyll­ning: 100 g mjukt smör 4 msk ka­kao av god kva­li­tet 1 dl strö­soc­ker 1 ny­pa va­nilj­pul­ver Pens­ling: 1 eko­lo­giskt ägg 1 msk visp­gräd­de

Gör så här: 1. Smält smö­ret i en ka­strull till­sam­mans med saff­ra­net och låt det ko­ka upp.

2. Ta av från vär­men och till­sätt mjölk och gräd­de, låt sval­na till 37 gra­der. 3. Vis­pa ut jäs­ten med väts­kan i en bun­ke. Till­sätt ägg, strö­soc­ker och salt.

4. Ar­be­ta in mjö­let i de­gen li­te i ta­get tills den bör­jar släp­pa från kan­ter­na och blir smi­dig, gär­na i bak­ma­skin cir­ka 10–15 mi­nu­ter.

5. Låt de­gen jä­sa i bun­ken un­der en bak­duk till dub­bel stor­lek, 45–60 mi­nu­ter.

6. Sätt ug­nen på 200 gra­der, varm­luft.

7. De­la de­gen i två, kav­la ut den (en i ta­get) på ett bak­bord och bred på hälf­ten av smö­ret. Blan­da ka­kao, strö­soc­ker och va­nilj­pul­ver och strö det över de­gen (hälf­ten).

8. Rul­la ihop de­gen (som till ka­nel­bul­lar), skär 4–5 cen­ti­me­ter tjoc­ka ski­vor och lägg tätt in­till varand­ra på en plåt med bak­plåts­pap­per tills du har for­mat en krans.

9. Upp­re­pa med den and­ra de­gen.

10. Låt jä­sa en and­ra gång un­der bak­duk 30–40 mi­nu­ter.

11. Blan­da ägg och gräd­de och pens­la kran­sen. Gräd­da till gyl­le­ne färg, cir­ka 12–15 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.