BAKED ALASKA

Jul&Advent - - Julmysigt -

Den­na smas­ki­ga glass­bomb är en prak­tisk des­sert till ny­år och and­ra ka­las när man vill ha nå­got som är fär­digt att ba­ra ta ut ur fry­sen men än­då ef­fekt­fullt.

1 glasstår­ta

S1 li­ter hal­lon­sor­bet 1 li­ter cho­klad­glass 1 li­ter va­nilj­glass 1 stor soc­kerkaks­form (att fry­sa i) Nöt­bot­ten: (kan er­sät­tas med fär­dig ma­räng­bot­ten) 5 ägg­vi­tor 1 ½ dl strö­soc­ker 100 g has­sel­nöt­ter ½ dl majs­stär­kel­se (mai­ze­na) 1 dl flor­soc­ker

Gör så här: 1. Sätt ug­nen på 180 gra­der. Vis­pa ägg­vi­tor och soc­ker fluf­figt till en ma­räng. Bör­ja med ca en fem­te­del av sock­ret, och när ma­räng­en bör­jar gå ihop, höj has­tig­he­ten och ha i res­ten av sock­ret li­te i ta­get.

2. Mixa has­sel­nöt­ter­na i en mix­er. Vänd ner dem i ma­räng­en till­sam­mans med mai­ze­na och flor­soc­ker.

3. Fyll sme­ten i en sprit­spå­se och sprit­sa ut en rund bot­ten på ett bak­plåts­pap­per, bör­ja från mit­ten och sprit­sa en spi­ral ut­åt.

4. Gräd­da bott­nen i ug­nen cir­ka 15 mi­nu­ter. Låt sval­na.

5. Lägg plast­fo­lie i en soc­kerkaks­form. Fyll for­men med tre la­ger av glass. Lägg nöt­bott­nen överst när for­men är fylld och tryck till. Täck med plast­film och frys på or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.