CHO­KLADKO­LA­PAJ MED KAR­DE­MUM­MA & NÖT­TER

Jul&Advent - - Julmysigt -

Den­na paj med cho­kladko­la och nöt­ter ser kanske avan­ce­rad ut men den är en­kel att lyc­kas med.

1 paj

SMör­deg (räc­ker till två bott­nar): 150 g kallt smör 4 dl ve­te­mjöl ½ dl flor­soc­ker 1 eko­lo­giskt ägg ½ msk kallt vat­ten Fyll­ning: 450 g mörk cho­klad, 70 % 2 dl visp­gräd­de 1 färsk va­nilj­stång ½ tsk kar­de­mum­makär­nor 2 dl strö­soc­ker 1 dl vat­ten 1 dl gly­kos 3 nä­var blan­da­de nöt­ter (söt­man­del, pi­stasch-, pe­kan- och valnötter) ½ dl sil­ver­nonstop ½ dl tor­ka­de tran­bär (rö­da och fi­na i fär­gen) lätt­vis­pad gräd­de till ser­ve­ring

Gör så här: 1. Nyp ihop det tär­na­de kal­la smö­ret med mjöl och flor­soc­ker.

2. Till­sätt ägg och vat­ten och ar­be­ta sam­man tills de­gen pre­cis går ihop. Knå­da in­te. 3. Plas­ta de­gen och låt den vi­la ky­len minst 30 mi­nu­ter. i

4. Gräd­da pajska­let i 175 gra­der, varm­luft, cir­ka 15 mi­nu­ter.

5. Hac­ka cho­kla­den och smält den till­sam­mans med gräd­den i ett vat­ten­bad.

6. Snit­ta va­nilj­stång­en och skra­pa ut frö­na. Stöt kar­de­mum­man i en mor­tel.

7. Ko­ka upp vat­ten, strö­soc­ker, gly­kos, va­nilj­stång med frön och kar­de­mum­ma och ko­ka cir­ka 6 mi­nu­ter i en stor tjock­bott­nad ka­strull.

8. Rör ner cho­klad­gräd­den i la­gen och fort­sätt ko­ka 10–13 mi­nu­ter un­der kon­stant om­rör­ning med visp tills sme­ten tjock­nar. Ploc­ka upp va­nilj­stång­en och blan­da ner li­te av nöt­ter­na i sme­ten.

9. Fyll ome­del­bart det gräd­da­de pajska­let med ko­las­me­ten. Strö över res­te­ran­de nöt­ter, gar­ne­ra med nonstop och tran­bär och låt ko­lan stel­na.

10. För­va­ra pa­jen i rumstem­pe­ra­tur och ser­ve­ra med lätt­vis­pad gräd­de. Med cho­kladko­la och nöt­ter ser det avan­ce­rad ut men pa­jen är en­kel att lyc­kas med.

Franskt krydd­bröd är en per­fekt smak­kom­pis till go­da os­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.