– SKÖT OM OCH STAJLA

Jul&Advent - - Julens Blommor -

Jul­stjär­nan vill var­ken tor­ka ut el­ler stå med myc­ket vat­ten i kru­kan. Blir den för blöt rutt­nar röt­ter­na. Blir den för torr gul­nar bla­den, men den häm­tar sig snabbt när du vatt­nar igen.

Skip­pa nä­ring­en un­der blom­nings­ti­den. Vill du där­e­mot spa­ra din jul­stjär­na till näs­ta år, och få den att blom­ma igen, kan du ge den nä­ring en gång i må­na­den ef­ter blom­nings­tid.

Ett ståt­ligt ex­em­plar blir vac­kert all­de­les en­sam i en en­kel kru­ka, men den är ock­så tack­sam i en jul­grupp.

Med jul­stjär­nan som bas är det ba­ra att spin­na loss. Fram med kor­gar, mos­sa, tom­tar, kot­tar, ro­set­ter och glit­ter och låt fan­ta­sin flö­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.