SÅ LYC­KAS DU

Jul&Advent - - Julens Blommor -

Jul­stjär­nan tål in­te ky­la och drag. Köp in­te plan­tor som står i drag i bu­ti­ken el­ler på tor­get. Pa­ke­te­ra väx­ten or­dent­ligt när du är på väg hem från bu­ti­ken och se till att blom­man kom­mer in­om­hus så fort som möj­ligt. Und­vik att kö­pa ex­em­plar som står blött.

När du väl­jer blom­ma – tit­ta på de små grön­gu­la blom­mor­na mel­lan de fär­ga­de bla­den. De små blom­mor­na ska va­ra i knopp, då är väx­ten i bra skick. Kol­la ock­så så att plan­tor­na har tjoc­ka och fris­ka blad. En jul­stjär­na som in­te trivs fäl­ler si­na blad.

Pla­ce­ra jul­stjär­nan drag­fritt och ljust, men in­te i sol­ljus. Mel­lan 15 och 20 gra­der är per­fekt tem­pe­ra­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.