Upp­täck avan­ce­rad hög­tek­no­lo­gisk hud­vård från Exu­vi­an­ce

Jul&Advent - - Till De Minsta -

Exu­vi­an­ce är en hud­vårds­se­rie som verk­li­gen gör un­der­verk med hu­den och många van­li­ga hud­pro­blem. Fi­na lin­jer och oöns­ka­de ål­ders­för­änd­ring­ar mi­ni­me­ras. Hu­den hålls fin och fräsch. Forsk­nings­re­sul­ta­ten och pro­duk­ter­na är pa­ten­te­ra­de. Ing­en har gjort det­sam­ma ti­di­ga­re. Exu­vi­an­ce har mer än 120 pa­tent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.