KAPPLÖPNINGEN MOT RYM­DEN IN­LEDS

4 OK­TO­BER 1957

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

USA ha­de länge trott att den sov­je­tis­ka tek­ni­ken låg fle­ra år ef­ter de­ras egen, så man kan lätt sä­ga att de blev för­vå­na­de när Sov­je­tu­ni­o­nen skic­ka­de upp en sa­tel­lit i rym­den. Sput­nik 1 blev den förs­ta ar­ti­fi­ci­el­la sa­tel­li­ten runt jor­den och blev start­skot­tet på en lång­va­rig rymd­kapp­löp­ning, som så små­ning­om led­de till USA:s mål att pla­ce­ra en män­ni­ska på må­nen.

Det fanns även en räds­la för att

Sovjet skul­le kun­na an­vän­da si­na lång­di­stansra­ke­ter till att at­tac­ke­ra USA med kärn­va­pen. Mil­jon­tals dol­lar plöj­des ner i den tek­nis­ka si­dan av kal­la kri­get, men USA vann till slut när ast­ro­nau­ten Neil Armstrong pro­me­ne­ra­de på må­nen 1969.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.