KAL­LA KRI­GET AV­SLU­TAS

25 DE­CEM­BER 1991, SOV­JE­TU­NI­O­NEN

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Va­let av Bo­ris Jelt­sin till Ryss­lands pre­si­dent 1990 och fle­ra re­vo­lu­tio­ner i Ös­teu­ro­pa blir ett hårt slag mot kom­mu­nis­men. 1990 åter­före­nas Tyskland och i juli 1991 upp­lö­ses Warszawapakten. Den 25 de­cem­ber 1991 får Ge­or­ge W Bush sin bäs­ta jul­klapp nå­gon­sin: ett te­le­fon­sam­tal från Jelt­sin för att for­mellt er­kän­na kal­la kri­gets slut. Sam­ma dag bör­ja­de Sov­je­tu­ni­o­nen upp­lö­sas, och ham­ma­ren och skä­ran sänk­tes över Kreml. Gor­batjov av­gick som Sov­je­tu­ni­o­nens pre­si­dent och Obe­ro­en­de sta­ters sam­väl­de (OSS) bil­da­des.

BERLINMUREN FAL­LER OCH TU­SEN­TALS SAM­LAS FÖR ATT FI­RA SIN NYA FRI­HET

9 NO­VEM­BER 1989, BER­LIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.