LI­VET SOM PRÄST

Kalla kriget - - Ursprung -

Sta­lin får ett sti­pen­di­um och bör­jar stu­de­ra vid präst­se­mi­na­ri­et i Tbi­li­si. Un­der präst­ut­bild­ning­en upp­täc­ker han Marx och

Eng­els idéer och blir in­spi­re­rad. Han stängs av ef­ter att ha mis­sat

sin slutex­a­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.