STADIG UPP­GÅNG

Kalla kriget - - Ursprung -

Lenin ut­ser Sta­lin till ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re. Sam­ma år får Lenin en stro­ke och hans för­hål­lan­de till Sta­lin för­säm­ras. Han in­si­ste­rar på att Sta­lin ska ifrån­tas sin po­si­tion, men Stal­ins star­ka band till si­na al­li­e­ra­de sät­ter

stopp för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.