FEMÅRSPLANEN

Kalla kriget - - Ursprung -

Sta­lin in­le­der den förs­ta av si­na femårs­pla­ner, där jord­bruk och fa­bri­ker tas i be­slag. Re­sul­ta­tet blir en massvält som krä­ver mil­jon­tals liv. Ex­port­ni­vå­er­na upp­rätt­hålls dock och mat skic­kas iväg sam­ti­digt som

be­folk­ning­en sväl­ter.

1928–1933

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.