KRIGSLEDARE

Kalla kriget - - Ursprung -

Ef­ter att Adolf Hit­ler bru­tit ic­ke-an­grepps­pak­ten med Sov­je­tu­ni­o­nen stäl­ler sig Stal­ins rö­da ar­mé på de al­li­e­ra­des si­da i and­ra världs­kri­get. Sov­je­tu­ni­o­nen seg­rar så små­ning­om, men till en kost­nad av

mil­jon­tals liv.

1941–1945

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.