TILLKÄNNAGER SEGERDAGEN

Kalla kriget - - Ursprung -

Tyskland ka­pi­tu­le­rar för de al­li­e­ra­de styr­kor­na den 7 maj 1945. Tru­man tillkännager

ka­pi­tu­la­tio­nen för den ame­ri­kans­ka all­män­he­ten i ra­dio en dag se­na­re, li­te mind­re än en må­nad ef­ter att FDR:s död gjort ho­nom till den

33:e pre­si­den­ten.

8 maj 1945

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.