TRU­MAN-DOKTRINEN TILLKÄNNAGES

Kalla kriget - - Ursprung -

Tru­man be­gär upp­skat­ta­de me­del på 400 mil­jo­ner dol­lar in­för en sam­lad

kon­gress för att be­seg­ra kom­mu­nis­men i Gre­kland och Tur­ki­et. Trumandoktrinen god­tas och får stöd av de fles­ta

re­pu­bli­ka­ner.

12 mars 1947

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.