FÖDD I MIS­SOU­RI

Kalla kriget - - Ursprung -

Har­ry föds i La­mar,

Mis­sou­ri, men fa­mil­jen flyt­tar till In­de­pen­dence när han är sex år. Han träf­far där sin bli­van­de

fru Bess Wal­la­ce i den pres­by­te­ri­ans­ka kyr­kans sön­dags

sko­la.

8 maj 1884

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.