HJÄLP TILL EU­RO­PA

Kalla kriget - - Ursprung -

Tru­man ber om 17 mil­jar­der dol­lar i bi­stånd och lån un­der fy­ra år för det eu­ro­pe­is­ka hjälp­pro­gram­met Marshallplanen. Stra­te­gin ba­se­ra­des på två­par­ti­stöd i en

po­la­ri­se­rad tid.

Ju­ni 1947

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.