MACART­HUR AVSKEDAS

Kalla kriget - - Ursprung -

Över­be­fäl­ha­va­ren för FN-styr­kan i Korea, ge­ne­ral

Douglas MacArt­hur, in­for­me­ras brev­le­des om att han av­ske­dats när han be­fin­ner sig i sitt re­si­dens i To­kyo. Han er­sätts kort där­ef­ter av ge­ne­rallöjt­nant

Matt­hew Ridg­way.

11 april 1951

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.