PRO­GRAM FOR MEDBORGERLIGA RÄT­TIG­HE­TER

Kalla kriget - - Ursprung -

Ut­an för­var­ning upp­ma­nar Tru­man kon­gres­sen att in­fö­ra en an­ti-lynch­nings­lag och lag­stift­ning för att för­hind­ra seg­re­ga­tion på mel­lan­stat­li­ga tåg, bus­sar, flyg­plan och in­om mi­li­tä­ren. Det här re­tar upp många de­mo­kra­ter i sö­dern.

2 feb­ru­a­ri 1948

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.