EI­SENHO­WER TAR ÖVER

Kalla kriget - - Ursprung -

Tru­man del­tar i in­stal­la­tio­nen av Dwight D. Ei­senho­wer, som ti­di­ga­re ar­be­tat för

Tru­man vid Na­to och vars kam­panj va­rit starkt kri­tisk mot den av­gå­en­de pre­si­den­tens re­kord när det gäl­ler skan­da­ler i Korea och

in­hemsk kor­rup­tion.

20 ja­nu­a­ri 1953

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.