DÖR I MIS­SOU­RI

Kalla kriget - - Ursprung -

Tru­man är 88 år när han dör. Vid det la­get ha­de han byggt upp ett pre­si­dent­bib­li­o­tek

och pub­li­ce­rat si­na me­mo­a­rer un­der pen­sio­nen. 1960 kam­pan­ja­de han med fram­gång för John F. Kennedy. Hans fru Bess dog

1982, vid 97 år ål­der.

26 De­cem­ber 1972

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.