UT­OM­HUS OCH OSKYDDAD

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Om du är ut­om­hus, långt bor­ta från bygg­na­der, och ser det ty­pis­ka star­ka ske­net, lägg dig ner, i ett di­ke el­ler hål om möj­ligt. Rul­la ihop dig med knä­na mot brös­tet, hän­der­na bakom nac­ken, och ligg stilla i fle­ra mi­nu­ter. Även om den har hå­nats, är den här duc­ka-och­göm-stra­te­gin det bäs­ta skyd­det mot den förs­ta hettan och tryckvågen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.